Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ xác định tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử trên điện thoại di động cho lưu lượng truy cập phải trả tiền (CPC) như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ xác định tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử trên điện thoại di động cho lưu lượng truy cập phải trả tiền (CPC) như thế nào?

  • Chuyển đến Đối tượng> Di động> Tổng quan. Thêm thứ nguyên phụ hiển thị Loại lưu lượng truy cập để xem lưu lượng truy cập đến từ tìm kiếm có trả tiền
  • Chuyển đến Chuyển đổi> Tất cả lưu lượng truy cập> Kênh. Thêm thứ nguyên phụ hiển thị danh mục thiết bị để xem lưu lượng tìm kiếm có trả tiền đến từ thiết bị di động
  • Cả A và B đều là các bước chính xác để xác định tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử di động cho lưu lượng truy cập có trả tiền
  • Trong Analytics, bạn chỉ có thể thấy lưu lượng truy cập đến từ máy tính để bàn hoặc từ Thiết bị di động / máy tính bảng cùng nhau. Không có cách nào bạn chỉ có thể thấy lưu lượng truy cập trên thiết bị di động

Câu trả lời đúng là: Cả A và B đều là các bước chính xác để xác định tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử di động cho lưu lượng truy cập có trả tiền

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095