Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng User ID cho phép bạn liên kết dữ liệu tương tác từ nhiều thiết bị và các phiên khác nhau với các ID duy nhất. Để sử dụng tính năng User ID trong Analytics, bạn phải

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng User ID cho phép bạn liên kết dữ liệu tương tác từ nhiều thiết bị và các phiên khác nhau với các ID duy nhất. Để sử dụng tính năng User ID trong Analytics, bạn phải

  • sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để theo dõi Analytics của bạn
  • có thể tạo ID duy nhất của riêng bạn
  • tạo tài khoản Analytics mới cho báo cáo User ID
  • tất cả những điều trên

Câu trả lời đúng là: có thể tạo ID duy nhất của riêng bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095