Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào trong số những tính năng này cho phép bạn kiểm soát thời lượng dữ liệu cấp độ người dùng và cấp độ sự kiện được Google Analytics lưu trữ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào trong số những tính năng này cho phép bạn kiểm soát thời lượng dữ liệu cấp độ người dùng và cấp độ sự kiện được Google Analytics lưu trữ?

 • Tắt thu thập dữ liệu
 • Chế độ đồng ý
 • Cài đặt địa chỉ IP
 • Thời gian lưu giữ dữ liệu
 • Câu trả lời đúng là: thời gian lưu dữ liệu


  Thời gian lưu giữ áp dụng cho dữ liệu cấp độ sự kiện và cấp độ sự kiện được liên kết với cookie, trình nhận dạng người dùng (ví dụ: ID người dùng) và số nhận dạng quảng cáo.
  Đặt lượng thời gian trước khi dữ liệu cấp độ sự kiện và người dùng được lưu trữ bởi Google Analytics được tự động xóa khỏi các máy chủ Analytics.
  Lưu ý: Cài đặt không ảnh hưởng đến các báo cáo dựa trên dữ liệu tổng hợp.
  Mặc dù thời gian lưu và thiết lập lại hoạt động của người dùng kiểm soát sự kiện bao gồm dữ liệu cấp độ người dùng được lưu trữ bởi Google Analytics, một số dữ liệu khóa người dùng nhất định (như tuổi, giới tính, sở thích) bị xóa bởi Google Analytics sau sáu tháng không hoạt động Được cung cấp cho người dùng cho một thuộc tính Phân tích Universal hoặc sau hai tháng cho một thuộc tính của Google Analytics 4.
  Bạn có thể chọn thời gian phân tích giữ lại dữ liệu trước khi tự động xóa nó.
  Lượng thời gian tối đa mà các phân tích sẽ giữ lại dữ liệu tín hiệu của Google là 26 tháng, bất kể cài đặt của bạn. Theo mặc định, dữ liệu đã đăng nhập của Google hết hạn sau 26 tháng.
  Sau khi được triển khai, các thẻ Google Google sẽ thích ứng động dựa trên trạng thái đồng ý của người dùng của bạn, chỉ sử dụng các công cụ đo lường cho các mục đích được chỉ định khi người dùng đồng ý.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095