Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang thiết lập Google Analytics và được yêu cầu thiết lập luồng dữ liệu như một phần của quy trình. Cái nào trong số này mô tả một luồng dữ liệu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang thiết lập Google Analytics và được yêu cầu thiết lập luồng dữ liệu như một phần của quy trình. Cái nào trong số này mô tả một luồng dữ liệu?

 • Luồng dữ liệu tồn tại trong Báo cáo và cho phép bạn phân đoạn cũng như so sánh dữ liệu của mình
 • Luồng dữ liệu tồn tại trong tài khoản và là nơi chứa dữ liệu bạn thu thập từ các ứng dụng và trang web của mình
 • Luồng dữ liệu tồn tại trong Khám phá và , sau khi được xác định, có thể được thêm vào bất kỳ dữ liệu khám phá nào
 • Luồng dữ liệu tồn tại trong một sản phẩm và là nguồn dữ liệu từ ứng dụng hoặc trang web của bạn
 • Câu trả lời đúng là: luồng dữ liệu sống trong một tài sản và là nguồn dữ liệu từ ứng dụng hoặc trang web của bạn


  Một luồng dữ liệu từ trang web hoặc ứng dụng của bạn đến phân tích. Có 3 loại luồng dữ liệu: web (cho các trang web), iOS (cho các ứng dụng iOS) và Android (cho các ứng dụng Android).
  Luồng dữ liệu: Sống trong một tài sản và là nguồn dữ liệu từ một ứng dụng hoặc trang web. Thực tiễn tốt nhất là sử dụng tối đa 3 luồng dữ liệu cho mỗi thuộc tính: 1 luồng dữ liệu web đơn để đo hành trình người dùng web và 1 luồng dữ liệu ứng dụng cho iOS và Android.
  Mỗi thuộc tính của Google Analytics 4 có thể có tối đa 50 luồng dữ liệu (bất kỳ sự kết hợp giữa các luồng dữ liệu ứng dụng và web, bao gồm giới hạn 30 luồng dữ liệu ứng dụng).
  Một luồng dữ liệu là một luồng dữ liệu từ điểm tiếp xúc của khách hàng (ví dụ: ứng dụng, trang web) đến phân tích.
  Khi bạn tạo luồng dữ liệu, Analytics sẽ tạo đoạn mã mà bạn thêm vào ứng dụng hoặc trang web của mình để thu thập dữ liệu đó. Dữ liệu được thu thập từ khi bạn thêm mã và dữ liệu đó tạo thành cơ sở cho các báo cáo của bạn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355659
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9679158
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9303323

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095