Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có một trang web và muốn bắt đầu thu thập và báo cáo thông tin chi tiết về trang web đó trong Google Analytics. Bạn nên thiết lập cái gì trước?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có một trang web và muốn bắt đầu thu thập và báo cáo thông tin chi tiết về trang web đó trong Google Analytics. Bạn nên thiết lập cái gì trước?

 • Firebase SDK
 • Google Ads
 • Analytics SDK
 • Analytics tag
 • Câu trả lời đúng là: thẻ phân tích


  Thẻ Analytics là một đoạn của JavaScript thu thập và gửi dữ liệu đến phân tích từ một trang web.
  Bạn có thể thêm thẻ Analytics trực tiếp vào HTML của mỗi trang trên trang web của bạn hoặc gián tiếp bằng hệ thống quản lý thẻ như Trình quản lý thẻ Google.
  Mỗi khi người dùng truy cập trang web, mã theo dõi sẽ thu thập thông tin ẩn danh về cách người dùng đó tương tác với trang.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6086097

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095