Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn phải bật tính năng nào để sử dụng Phễu đa kênh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn phải bật tính năng nào để sử dụng Phễu đa kênh?

  • Tính năng quảng cáo
  • Phân tích trong trang
  • Thứ nguyên tùy chỉnh
  • Mục tiêu hoặc Thương mại điện tử

Câu trả lời đúng là: Mục tiêu hoặc Thương mại điện tử

Giải thích : Trong Analytics, chuyển đổi, mục tiêu và giao dịch Thương mại điện tử được ghi có cho chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo cuối cùng đã giới thiệu người dùng khi họ chuyển đổi. Để sử dụng Phễu đa kênh, bạn phải bật mục tiêu và Thương mại điện tử.

Analytics tổng hợp dữ liệu đường dẫn chuyển đổi cho bất kỳ Mục tiêu hoặc Giao dịch thương mại điện tử nào bạn xác định. Báo cáo Phễu đa kênh được tạo từ đường dẫn chuyển đổi, chuỗi tương tác (tức là nhấp chuột / giới thiệu từ các kênh) trong 90 ngày1 dẫn đến mỗi chuyển đổi và giao dịch.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/1191182

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095