Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chia sẻ Báo cáo tùy chỉnh sẽ chia sẻ cấu hình báo cáo và dữ liệu có trong báo cáo.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chia sẻ Báo cáo tùy chỉnh sẽ chia sẻ cấu hình báo cáo và dữ liệu có trong báo cáo.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích : Khi bạn chia sẻ Báo cáo tùy chỉnh, chỉ thông tin cấu hình được chia sẻ. Dữ liệu của bạn vẫn ở chế độ riêng tư.

Tất cả các Báo cáo tùy chỉnh đều được coi là nội dung trong Analytics. Nội dung được tạo và quản lý ở cấp chế độ xem báo cáo.

Bạn có thể chia sẻ hoặc xóa từng nội dung từ từng menu nội dung cụ thể hoặc bạn có thể chia sẻ hoặc xóa hàng loạt. Khi bạn chia sẻ báo cáo tùy chỉnh, chỉ thông tin cấu hình được sao chép và chia sẻ. Không có dữ liệu tài khoản Analytics hoặc thông tin cá nhân nào của bạn được chia sẻ, vì vậy bạn duy trì quyền kiểm soát đối với quyền riêng tư và dữ liệu của mình.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1326774?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095