Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho bạn biết các trang nào trên trang web nhận được nhiều lưu lượng truy cập nhất và có mức độ tương tác cao nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho bạn biết các trang nào trên trang web nhận được nhiều lưu lượng truy cập nhất và có mức độ tương tác cao nhất?

  • Báo cáo Người dùng đang hoạt động
  • Báo cáo tần suất và lần truy cập gần đây
  • Báo cáo cam kết
  • Báo cáo tất cả các trang

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Tất cả các Trang

Tất cả báo cáo trang được thực hiện bằng Số lần xem trang, Tr.bình các chỉ số về thời gian trên trang, Tỷ lệ thoát, Truy cập,% thoát và Số lần xem trang duy nhất. Báo cáo này giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các trang có hiệu suất thấp cần cải thiện hoặc nội dung có hiệu suất cao để hướng dẫn các quyết định về nội dung trong tương lai. Báo cáo Tất cả các trang cho biết trang web nào nhận được nhiều lưu lượng truy cập nhất và mức độ tương tác cao nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095