Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tùy chọn nào không phải là một tùy chọn cài đặt của bộ lọc cho dữ liệu trong các chế độ xem?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tùy chọn nào không phải là một tùy chọn cài đặt của bộ lọc cho dữ liệu trong các chế độ xem?

  • Bao gồm
  • Loại trừ
  • Biến đổi
  • Khôi phục

Câu trả lời đúng là: Khôi phục

Khôi phục không phải là cài đặt bộ lọc cho dữ liệu trong chế độ xem. Bộ lọc tùy chỉnh cho phép bạn thiết kế bộ lọc để bao gồm, loại trừ hoặc sửa đổi dữ liệu.

Hiệu ứng bộ lọc là vĩnh viễn: không thể khôi phục dữ liệu đã lọc về trạng thái ban đầu, chưa được lọc. Xác minh bộ lọc có thể giúp bạn phát hiện lỗi hoặc sự cố trước khi lưu bộ lọc và có thể ảnh hưởng đến dữ liệu thực theo những cách không mong muốn.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc để giới hạn hoặc sửa đổi dữ liệu trong một chế độ xem. Ví dụ: bạn có thể sử dụng bộ lọc để loại trừ lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP cụ thể, chỉ bao gồm dữ liệu từ các tên miền phụ hoặc thư mục cụ thể hoặc chuyển đổi URL trang động thành chuỗi văn bản có thể đọc được.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1033162

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095