Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào mã theo dõi gửi một lần truy cập sự kiện đến Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào mã theo dõi gửi một lần truy cập sự kiện đến Google Analytics?

  • Mỗi khi người dùng thêm sự kiện vào lịch của họ
  • Mỗi khi người dùng đặt chỗ
  • Mỗi khi người dùng thực hiện một hành động với tính năng theo dõi số lần xem trang được triển khai
  • Mỗi khi người dùng thực hiện một hành động với tính năng theo dõi sự kiện được triển khai

Câu trả lời đúng là: Mỗi khi người dùng thực hiện một hành động với tính năng theo dõi sự kiện được triển khai

Giải thích: Mã theo dõi Analytics gửi một lần truy cập sự kiện đến Google Analytics bất cứ khi nào người dùng thực hiện một hành động với theo dõi sự kiện được triển khai. Sự kiện là tương tác của người dùng với nội dung không phải là tải trang (số lần xem trang). Tải xuống, nhấp vào liên kết, gửi biểu mẫu và phát video là tất cả các ví dụ về hành động mà bạn có thể muốn phân tích dưới dạng Sự kiện.

.

.

.

Khi nào mã theo dõi gửi một lần truy cập sự kiện tới Google Analytics?

Khi nào mã theo dõi Google Analytics gửi một lần truy cập sự kiện tới Analytics

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095