Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào giúp người dùng tạo một trường động mà không cần phải tải nguồn cấp dữ liệu lên?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào giúp người dùng tạo một trường động mà không cần phải tải nguồn cấp dữ liệu lên?

  • Đối sánh liên tục
  • Lọc theo ID hàng nguồn cấp dữ liệu
  • Lập lịch nguồn cấp dữ liệu
  • Trường hồ sơ

Câu trả lời đúng là: Trường hồ sơ

Giải thích : Sử dụng các trường hồ sơ để cập nhật thủ công nội dung của phần tử động mà không cần chỉnh sửa mã quảng cáo của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn cập nhật dòng tiêu đề sau khi chiến dịch của bạn đã hoạt động. Nếu bạn thiết lập trường tiểu sử cho dòng tiêu đề này, bạn có thể cập nhật nó bất cứ khi nào bạn muốn mà không cần phải tải lên quảng cáo mới và quản lý chúng.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/6010531

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095