Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi có nhiều hình ảnh hỗ trợ các kích thước quảng cáo khác nhau trong một hồ sơ, bạn nên làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi có nhiều hình ảnh hỗ trợ các kích thước quảng cáo khác nhau trong một hồ sơ, bạn nên làm gì?

  • Sử dụng một hình ảnh duy nhất và Studio sẽ tự động thay đổi kích thước
  • Tải hình ảnh lên Thư viện nội dung để tạo các kích thước quảng cáo khác nhau
  • Tạo một nguồn cấp dữ liệu cho mỗi kích thước quảng cáo
  • Tạo một nguồn cấp dữ liệu và lọc theo thứ nguyên quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Tạo một nguồn cấp dữ liệu và lọc theo thứ nguyên quảng cáo

Giải thích: Lọc theo kích thước của quảng cáo cho phép bạn chọn nội dung phù hợp cho một kích thước cụ thể bằng cách sử dụng một cột.

Ví dụ: bạn có thể muốn sử dụng dòng tiêu đề ngắn cho vị trí 160 x 600 và dòng tiêu đề dài cho vị trí 728 x 90. Thay vì tạo một cột cho mỗi (“Dòng tiêu đề_160x600” và “Dòng tiêu đề_728x90”), hãy tạo cột “Thứ nguyên” và cột “Dòng tiêu đề”, sau đó sử dụng cột “Thứ nguyên” để lọc nguồn cấp dữ liệu của bạn và chọn dòng tiêu đề chính xác.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/6023632

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095