Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng 3 thành phần nào trong Google Web Designer?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng 3 thành phần nào trong Google Web Designer?

  • Bộ đếm
  • Bản đồ
  • Trình phát video YouTube
  • Khu vực nhấn

Các câu trả lời đúng là: Bản đồ , Trình phát video YouTube và Khu vực nhấn

Giải thích : Google Web Designer là một ứng dụng web nâng cao cho phép bạn thiết kế và tạo quảng cáo HTML5 bằng cách sử dụng giao diện mã và hình ảnh tích hợp. Thành phần là các mô-đun được tạo sẵn cho phép bạn thêm chức năng cụ thể vào quảng cáo hoặc tài liệu HTML của mình. Bạn có thể xem các thành phần có sẵn trong bảng Thành phần. Các thành phần được sắp xếp theo các thư mục, bạn có thể mở rộng hoặc thu gọn bằng cách nhấp vào tên thư mục.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/webdesigner/answer/7313608

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095