Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai tùy chọn cài đặt nào xác định nội dung động mà máy chủ quảng cáo sẽ chọn để gửi đến quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai tùy chọn cài đặt nào xác định nội dung động mà máy chủ quảng cáo sẽ chọn để gửi đến quảng cáo?

  • Mã trong quảng cáo
  • Thứ nguyên báo cáo trong Studio
  • Các quy tắc nhắm mục tiêu trong Studio
  • Các tùy chọn xoay trong Studio

Các câu trả lời đúng là: Quy tắc nhắm mục tiêu trong Studio và Tùy chọn xoay vòng trong Studio

Giải thích: Quy tắc nhắm mục tiêu trong Studio và tùy chọn Xoay vòng trong Studio xác định nội dung động nào được máy chủ quảng cáo chọn để gửi đến quảng cáo.

.

.

.

2 tùy chọn cài đặt nào xác định nội dung động mà máy chủ quảng cáo sẽ chọn để gửi đến quảng cáo?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095