Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để xóa trang xem trước động khỏi hồ sơ Studio?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để xóa trang xem trước động khỏi hồ sơ Studio?

  • Mở trang xem trước và nhấp vào “Hoàn tác”
  • Lưu trữ trang xem trước
  • Chỉnh sửa quyền đối với trang xem trước
  • Xóa trang xem trước

Câu trả lời đúng là: Xóa trang tính xem trước

Giải thích: Xóa trang xem trước để xóa nó khỏi hồ sơ studio.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095