Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào dùng để thu thập số lần người dùng tải một catalô sản phẩm xuống?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào dùng để thu thập số lần người dùng tải một catalô sản phẩm xuống?

  • Thứ nguyên tùy chỉnh
  • Các chỉ số được tính toán
  • Báo cáo tùy chỉnh
  • Theo dõi sự kiện

Câu trả lời đúng là: Theo dõi sự kiện

Giải thích : Sự kiện là tương tác của người dùng với nội dung có thể được theo dõi độc lập với trang web hoặc tải màn hình. Lượt tải xuống, nhấp chuột vào quảng cáo trên thiết bị di động, tiện ích, phần tử Flash, phần tử được nhúng AJAX và lượt phát video là tất cả các ví dụ về hành động mà bạn có thể muốn theo dõi dưới dạng Sự kiện.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/1033068

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095