Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để theo dõi người dùng và phiên hoạt động trên nhiều miền, bạn phải thiết lập nội dung gì đầu tiên?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để theo dõi người dùng và phiên hoạt động trên nhiều miền, bạn phải thiết lập nội dung gì đầu tiên?

  • Liên kết Google Ads
  • Nhập dữ liệu
  • Liên kết Ad Exchange
  • Theo dõi tên miền chéo

Câu trả lời đúng là: Theo dõi tên miền chéo

Giải thích : Khi bạn thiết lập theo dõi tên miền chéo, bạn có thể thu thập dữ liệu từ nhiều trang web vào một thuộc tính tài khoản. Điều này cho phép bạn xem dữ liệu từ các trang web khác nhau trong cùng một chế độ xem báo cáo.

Đọc thêm tại đây : – https://support.google.com/analytics/answer/1034148

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095