Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc lấy mẫu được áp dụng cho các báo cáo trước khi phân đoạn.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc lấy mẫu được áp dụng cho các báo cáo trước khi phân đoạn.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích: Analytics áp dụng các phân đoạn sau khi lấy mẫu dữ liệu cấp thuộc tính và sau khi áp dụng các bộ lọc, điều này cũng có thể làm giảm số lượng phiên được bao gồm trong một mẫu.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2637192

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095