Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng tự động gắn thẻ được dùng để thu thập dữ liệu từ loại lưu lượng truy cập nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng tự động gắn thẻ được dùng để thu thập dữ liệu từ loại lưu lượng truy cập nào?

  • Lưu lượng truy cập của công cụ tìm kiếm khác với Google
  • Lưu lượng truy cập mạng xã hội
  • Lưu lượng truy cập giới thiệu trang web
  • Lưu lượng truy cập Chiến dịch Google Ads

Câu trả lời đúng là: Lưu lượng truy cập Chiến dịch Google Ads

Giải thích: Tự động gắn thẻ là phương pháp được đề xuất và đảm bảo rằng bạn nhận được dữ liệu Google Ads chi tiết nhất.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1033981

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095