Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào cung cấp danh sách đối tượng cho Display & Video 360 hoặc Google Ads dựa trên các lần nhấp vào tìm kiếm mà Search Ads 360 ghi lại?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào cung cấp danh sách đối tượng cho Display & Video 360 hoặc Google Ads dựa trên các lần nhấp vào tìm kiếm mà Search Ads 360 ghi lại?

  • API Search Ads 360
  • Ghi công
  • API Google Ads
  • Danh sách tiếp thị lại

Câu trả lời đúng là: Danh sách tiếp thị lại

Giải thích : Nếu sử dụng Campaign Manager để quản lý quảng cáo hiển thị hình ảnh, bạn có thể đăng nhập vào Campaign Manager và tạo danh sách đối tượng gồm những khách truy cập hoàn thành hoạt động Floodlight trên trang web của mình. Trong Search Ads 360, bạn có thể xem danh sách đối tượng Campaign Manager nào cũng đang phản hồi các quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của bạn. Nếu bạn thấy rằng đối tượng hiển thị tạo ra chuyển đổi tìm kiếm có trả tiền với tỷ lệ khác biệt đáng kể so với các đối tượng khác, bạn có thể tăng hiệu quả của các chiến dịch tìm kiếm của mình bằng cách thiết lập mục tiêu tiếp thị lại tìm kiếm cho đối tượng này.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/6103109

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095