Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ dự báo hỗ trợ loại chiến lược giá thầu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ dự báo hỗ trợ loại chiến lược giá thầu nào?

  • Chức vụ
  • Số lần nhấp tối đa
  • Quy tắc
  • Chuyển đổi hoặc Doanh thu

Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi hoặc Doanh thu

Giải thích : Các chiến lược giá thầu được hỗ trợ

Search Ads 360 có thể dự báo hiệu suất cho các loại chiến lược và điều kiện giá thầu sau:

  • Mục tiêu: Chuyển đổi hoặc Doanh thu
  • Mục tiêu: mục tiêu CPA, ERS hoặc ROAS
  • Công cụ và loại chiến dịch: chiến dịch thủ công Google Ads và chiến dịch Mua sắm và chiến dịch thủ công Quảng cáo Bing

Nếu chiến lược giá thầu bao gồm kết hợp mua sắm Google Ads và Bing Ads và các chiến dịch thủ công, thì dự báo sẽ bỏ qua các nhóm sản phẩm, Quảng cáo Bing.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/4552409

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095