Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì có thể ngăn tính năng Quản lý khoảng không quảng cáo thay đổi chiến dịch?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì có thể ngăn tính năng Quản lý khoảng không quảng cáo thay đổi chiến dịch?

  • Chỉnh sửa cài đặt xoay vòng quảng cáo
  • Chỉnh sửa giá thầu chiến dịch hoặc chiến lược giá thầu
  • Chỉnh sửa thủ công đối với các mẫu URL từ khóa
  • Chỉnh sửa thủ công đối với tên hoặc trạng thái chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Chỉnh sửa thủ công đối với tên hoặc trạng thái chiến dịch

Giải thích: Đối với bất kỳ mục nào do mẫu tạo, bạn có thể cho Search Ads 360 biết rằng bạn muốn quản lý mục đó theo cách thủ công. Nếu bạn thay đổi tên: Mẫu chiến dịch không còn tạm dừng hoặc xóa chiến dịch khi dữ liệu khoảng không quảng cáo thay đổi. Nhóm quảng cáo, quảng cáo, từ khóa và các mẫu khác tiếp tục tạo và quản lý các mục trong chiến dịch (ngay cả khi bạn đã tạm dừng hoặc đổi tên chiến dịch).

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/7211967

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095