Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào có thể được sử dụng để chỉnh sửa dữ liệu biến Floodlight tùy chỉnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào có thể được sử dụng để chỉnh sửa dữ liệu biến Floodlight tùy chỉnh?

  • Trình soạn thảo văn bản
  • API Google Ads
  • Trang tính hàng loạt
  • API Search Ads 360

Câu trả lời đúng là: API Search Ads 360

Giải thích: Trước khi có thể sử dụng biến Floodlight tùy chỉnh làm chỉ số trong cột Floodlight, bạn cần chỉ định trong Search Ads 360 rằng loại dữ liệu của biến là chỉ số.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/6024745

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095