Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì sẽ xảy ra khi tính năng tự động gắn thẻ được bật?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì sẽ xảy ra khi tính năng tự động gắn thẻ được bật?

  • Một nhãn được thêm vào tất cả các chiến dịch Google Ads
  • Một bản chỉnh sửa đã lên lịch được tạo cho tất cả các chiến dịch Google Ads
  • ID nhấp chuột của Google được báo cáo trong báo cáo tốc độ ngân sách
  • ID nhấp chuột của Google được thêm vào tất cả các URL trang đích

Câu trả lời đúng là: ID nhấp chuột của Google được thêm vào tất cả các URL trang đích

Giải thích: Tự động gắn thẻ sẽ đính kèm thông số “Số nhận dạng lần nhấp của Google” (GCLID) vào URL mà khách hàng của bạn nhấp vào và điều đó sẽ giúp bạn biết quảng cáo nào đã được nhấp cho mỗi lần truy cập vào trang web của bạn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/1752125

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095