Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể báo cáo 2 nguồn chuyển đổi nào trong cột tùy chỉnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể báo cáo 2 nguồn chuyển đổi nào trong cột tùy chỉnh?

  • Trình theo dõi chuyển đổi Bing
  • Trình theo dõi chuyển đổi Gemini
  • Floodlight
  • Trình theo dõi chuyển đổi Google Ads

Các câu trả lời đúng là: Floodlight và Trình theo dõi chuyển đổi Google Ads

Giải thích : Bạn có thể sử dụng Search Ads 360 để tạo và báo cáo về công cụ theo dõi chuyển đổi Google Ads theo dõi chuyển đổi từ các nguồn sau:

  • Cuộc gọi từ quảng cáo sử dụng tiện ích mở rộng cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại.
  • Cuộc gọi đến số chuyển tiếp Google trên trang web của bạn.
  • Nhấp vào một số trên trang web di động của bạn.
  • Nhập khẩu
  • Trang web

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6218136

Giải thích: Các cột Floodlight, Google Analytics, hoạt động Floodlight, hoạt động Google Analytics hoặc công thức được mục tiêu chuyển đổi hoặc chiến lược giá thầu Search Ads 360 sử dụng để nhận được nhiều lượt chuyển đổi cùng loại một cách hiệu quả.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/7374245

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095