Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình phân bổ nào chỉ định tất cả tín dụng cho lần nhấp cuối cùng vào quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm có trả tiền trước khi chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình phân bổ nào chỉ định tất cả tín dụng cho lần nhấp cuối cùng vào quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm có trả tiền trước khi chuyển đổi?

  • Theo hướng dữ liệu
  • Dựa trên vị trí
  • Tương tác đầu tiên
  • Lần tương tác tìm kiếm có trả tiền cuối cùng

Câu trả lời đúng là: Tương tác tìm kiếm có trả tiền cuối cùng

Giải thích: Tương tác tìm kiếm có trả tiền cuối cùng: Tính 100% tín dụng cho chuyển đổi cho nhấp chuột cuối cùng vào quảng cáo tìm kiếm có trả tiền. Ngay cả khi khách hàng nhấp vào quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc kết quả tìm kiếm tự nhiên sau khi nhấp vào quảng cáo tìm kiếm có trả tiền, tất cả tín dụng sẽ được trao cho quảng cáo tìm kiếm có trả tiền.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/6194849

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095