Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo có thể chọn hai ràng buộc nào trên chiến lược giá thầu dựa trên chuyển đổi của họ? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo có thể chọn hai ràng buộc nào trên chiến lược giá thầu dựa trên chuyển đổi của họ? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Tỷ lệ hiển thị
  • Lợi nhuận
  • CPA tối đa
  • Vị trí

Các câu trả lời đúng là: CPA tối đa và Vị trí

Giải thích: Nếu bạn muốn đặt các ràng buộc, hãy chọn một trong các ràng buộc bổ sung sau:

  • Chọn ràng buộc vị trí: Kết hợp mục tiêu vị trí với mục tiêu CPA để giúp chương trình của bạn đáp ứng nhiều mục tiêu. Trước tiên, Search Ads 360 sẽ đảm bảo rằng giá thầu nằm trong phạm vi giá thầu tối thiểu / tối đa, sau đó đặt giá thầu để duy trì trong phạm vi vị trí và cuối cùng đặt giá thầu theo mục tiêu CPA. Nhập vị trí trên cùng và dưới cùng cho các từ khóa.
  • Chọn ràng buộc CPA tối đa. Đặt CPA tối đa cao hơn CPA mục tiêu để cho phép Search Ads 360 đôi khi đặt giá thầu cao hơn để đạt được mục tiêu của chiến lược giá thầu.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/6242341

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095