Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng hai phương pháp nào để gửi báo cáo Điều hành cho người dùng không có quyền truy cập vào Search Ads 360? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng hai phương pháp nào để gửi báo cáo Điều hành cho người dùng không có quyền truy cập vào Search Ads 360? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Không thể gửi báo cáo điều hành cho người dùng không có quyền truy cập vào Search Ads 360
  • Phân phối tệp hàng ngày tới sFTP được chia sẻ
  • Liên kết đến phiên bản được chia sẻ của báo cáo đã tạo
  • Gửi tệp PDF hoặc Excel đã tải xuống

Các câu trả lời đúng là: Liên kết đến phiên bản được chia sẻ của báo cáo đã tạo và Gửi tệp PDF hoặc Excel đã tải xuống

Giải thích : Khi đã sẵn sàng chia sẻ báo cáo của mình với khách hàng, giám đốc điều hành hoặc những người khác không sử dụng Search Ads 360, bạn có thể gửi cho họ liên kết đến báo cáo hoặc bạn có thể gửi báo cáo đã tải xuống.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/3212381

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095