Rule #1: Life is supposed to be fun!

2 loại cột nào xuất hiện trong các cột công thức?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

2 loại cột nào xuất hiện trong các cột công thức?

  • Thời gian sáng tạo
  • Tỷ lệ hiển thị trên tìm kiếm
  • Chỉ số chuyển đổi
  • Chỉ số động cơ

Các câu trả lời đúng là: Chỉ số chuyển đổi và Chỉ số động cơ

Giải thích : Các cột công thức sử dụng dữ liệu từ các cột khác trong Search Ads 360 để tạo KPI tùy chỉnh. Sau đây là các danh mục xuất hiện trong cột công thức:

Chỉ số công cụ, Search Ads 360 và Floodlight, Tên và thuộc tính, lượt chuyển đổi Google Ads, điểm chất lượng Google Ads và giá thầu trang đầu tiên, Chiến lược giá thầu, Nhịp độ ngân sách, Có trả tiền và không phải trả tiền, Google Analytics và Quản lý khoảng không quảng cáo.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/table/6137282

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095