Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào áp dụng cho Mạng hiển thị của Google, nhưng không áp dụng cho Mạng tìm kiếm của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào áp dụng cho Mạng hiển thị của Google, nhưng không áp dụng cho Mạng tìm kiếm của Google?

  • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
  • Giới hạn tần suất
  • Nhắm mục tiêu theo vị trí
  • Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC)

Câu trả lời đúng là: Giới hạn tần suất

Giải thích: Tính năng giới hạn tần suất áp dụng cho Mạng hiển thị nhưng không áp dụng cho Mạng tìm kiếm. Tần suất  là số lần trung bình một người dùng duy nhất nhìn thấy quảng cáo của bạn ở vị trí “1” trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng giới hạn tần suất để giúp kiểm soát số lần tối đa mà bạn muốn mỗi người nhìn thấy quảng cáo của mình trên Mạng hiển thị .

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/google-ads/answer/117579

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095