Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo đang quảng cáo phát hành một bộ phim hoàn toàn bằng tiếng Pháp không có phụ đề muốn quảng cáo trên YouTube. Anh ấy đang quảng cáo nó rất nhiều ở Pháp thông qua một chiến dịch quảng cáo truyền thống,

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo đang quảng cáo phát hành một bộ phim hoàn toàn bằng tiếng Pháp không có phụ đề muốn quảng cáo trên YouTube. Anh ấy đang quảng cáo nó rất nhiều ở Pháp thông qua một chiến dịch quảng cáo truyền thống,

  • Thay đổi cài đặt ngôn ngữ tài khoản AdWords thành tiếng Pháp trong khi thiết lập
  • Thay đổi các vị trí được quản lý sang tiếng Pháp
  • Đặt các tùy chọn nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ cho chiến dịch chứa quảng cáo cho phim
  • Nhắm mục tiêu các miền cụ thể đã bản địa hóa của YouTube

Đáp án đúng là: Đặt các tùy chọn nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ cho chiến dịch chứa quảng cáo cho phim

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095