Rule #1: Life is supposed to be fun!

Alexa, khách hàng của bạn, người bán phụ kiện cưới, đang chạy quảng cáo văn bản trên Mạng hiển thị. Google có thể tự động đưa những gì vào quảng cáo của cô ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Alexa, khách hàng của bạn, người bán phụ kiện cưới, đang chạy quảng cáo văn bản trên Mạng hiển thị. Google có thể tự động đưa những gì vào quảng cáo của cô ấy?

  • Quảng cáo từ một doanh nghiệp có liên quan, chẳng hạn như tiệm bánh
  • Bản đồ hiển thị vị trí doanh nghiệp của cô ấy
  • Trích dẫn về tình yêu
  • Ảnh cô dâu

Đáp án đúng là: Ảnh cô dâu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095