Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tina là một người quản lý tài khoản giàu kinh nghiệm và cô thích giám sát các công việc chi tiết của các chiến dịch quảng cáo của Google. Cô ấy ngần ngại khi giao lại phần lớn công việc quản lý chiến dịch cho công nghệ máy học trong Chiến dịch ứng dụng. Đâu là lý do thuyết phục khiến Tina tin tưởng vào công nghệ máy học thay vì tự làm mọi việc theo cách thủ công ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tina là một người quản lý tài khoản giàu kinh nghiệm và cô thích giám sát các công việc chi tiết của các chiến dịch quảng cáo của Google. Cô ấy ngần ngại khi giao lại phần lớn công việc quản lý chiến dịch cho công nghệ máy học trong Chiến dịch ứng dụng. Đâu là lý do thuyết phục khiến Tina tin tưởng vào công nghệ máy học thay vì tự làm mọi việc theo cách thủ công ?

  • Công nghệ máy học sẽ hoạt động tốt hơn khi thiết kế quảng cáo.
  • Học máy sẽ giúp cô ấy nhanh chóng được thăng chức lên làm giám đốc.
  • Công nghệ máy học sẽ cho phép cô ấy sử dụng chính những đối tượng mà cô ấy đã xác định là chính xác trong quá khứ.
  • Học máy sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức cho các công việc khác.

Đáp án đúng là: Học máy sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức cho các công việc khác.

Giải thích: Máy học có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và cải thiện kết quả chiến dịch của bạn. Tuy nhiên, nó không thể chọn các thành phần tốt nhất cho chiến dịch của bạn hoặc phát triển tầm nhìn để thành công.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095