Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người quản lý của Betty muốn biết lý do Betty cần phải dành thời gian cho Chiến dịch ứng dụng mới của Google mà cô phụ trách vì cho rằng công nghệ máy học giúp tự động hóa một phần đáng kể các công việc trong chiến dịch. Ba điều Betty có thể làm để định hướng chiến dịch là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người quản lý của BettNgười quản lý của Betty muốn biết lý do Betty cần phải dành thời gian cho Chiến dịch ứng dụng mới của Google mà cô phụ trách vì cho rằng công nghệ máy học giúp tự động hóa một phần đáng kể các công việc trong chiến dịch.
Ba điều Betty có thể làm để định hướng chiến dịch là gì?

  • Thực hiện các điều chỉnh cho chiến dịch để phản ứng với những biến động hàng giờ về hiệu suất.
  • Xây dựng một thư viện gồm các nội dung quảng cáo khác nhau, với ý định hoán đổi chúng hoàn toàn hàng tuần.
  • Tạo ranh giới hữu ích để hệ thống hoạt động bên trong, bằng cách đặt giá thầu và ngân sách chu đáo.
  • Cung cấp cho hệ thống dữ liệu phong phú, có ý nghĩa và thời gian để xử lý.
  • Theo dõi chiến lược và mục tiêu, phát triển chúng theo thời gian nếu cần.

Các câu trả lời đúng là: Tạo ranh giới hữu ích để hệ thống hoạt động bên trong, bằng cách đặt giá thầu và ngân sách chu đáo , Cung cấp cho hệ thống dữ liệu phong phú, có ý nghĩa và thời gian để xử lý và theo dõi chiến lược và mục tiêu, phát triển chúng theo thời gian khi cần thiết.

Giải thích: Giúp học máy cải thiện Chiến dịch ứng dụng của bạn bằng cách thiết lập ranh giới rõ ràng và chu đáo, đồng thời cung cấp đủ dữ liệu để hoạt động hướng tới mục tiêu chiến dịch của bạn. Khi bạn đã đặt giá thầu và ngân sách cho Chiến dịch ứng dụng của mình, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cho hệ thống máy học hai thứ cần nhất là Dữ liệu và Thời gian để học từ dữ liệu đó. Máy học tự động hóa nhiều tác vụ liên quan đến việc chạy Chiến dịch ứng dụng, nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể chỉ “đặt nó và quên nó”. Chiến lược đằng sau Chiến dịch ứng dụng của bạn có thể sẽ thay đổi theo thời gian và công việc của bạn với tư cách là nhà tiếp thị là đặt ra các ranh giới cho phù hợp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095