Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào có thể giúp xác định các quốc gia có người truy cập vào ứng dụng, mặc dù ứng dụng chưa được dịch sang ngôn ngữ của các quốc gia đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào có thể giúp xác định các quốc gia có người truy cập vào ứng dụng, mặc dù ứng dụng chưa được dịch sang ngôn ngữ của các quốc gia đó?

  • Báo cáo phân tích lưu lượng truy cập trong Google Play Console.
  • Báo cáo Dịch vụ dịch của Google Play.
  • Công cụ hướng dẫn quốc gia trong Google Ads.
  • Báo cáo chuyển đổi người dùng trong Google Play Console.

Câu trả lời đúng là: Báo cáo chuyển đổi người dùng trong Google Play Console.

Giải thích: Sử dụng dữ liệu từ một ứng dụng trực tiếp, báo cáo hiệu suất chuyển đổi người dùng trong Play Console xác định các quốc gia mà bạn chưa bản địa hóa – và nơi người dùng đang truy cập danh sách cửa hàng Play của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095