Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jason có một ứng dụng cải thiện hiệu suất. Bên cạnh Hoa Kỳ, anh ấy muốn mở rộng thị trường sang khu vực Mỹ Latinh. Anh ấy thuê một dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp và tin rằng mình đã sẵn sàng ra mắt ứng dụng ngay sau khi có bản dịch của ứng dụng. Anh ấy nên cân nhắc 3 bước nào trước khi ra mắt ứng dụng ở thị trường mới?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jason có một ứng dụng cải thiện hiệu suất. Bên cạnh Hoa Kỳ, anh ấy muốn mở rộng thị trường sang khu vực Mỹ Latinh. Anh ấy thuê một dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp và tin rằng mình đã sẵn sàng ra mắt ứng dụng ngay sau khi có bản dịch của ứng dụng. Anh ấy nên cân nhắc 3 bước nào trước khi ra mắt ứng dụng ở thị trường mới? (Hãy chọn ba đáp án).

  • Khởi chạy ứng dụng ở Mỹ Latinh, trước khi bản dịch hoàn tất để thử nghiệm thị trường.
  • Ra mắt đầu tiên tại các thị trường Mỹ Latinh với hơn năm triệu cư dân.
  • Nghiên cứu văn hóa thị trường cụ thể và việc sử dụng công cụ năng suất ở Mỹ Latinh.
  • Tùy chỉnh UX của ứng dụng và mở rộng các phương thức thanh toán có liên quan đến Châu Mỹ Latinh.
  • Nghiên cứu việc sử dụng thiết bị và kết nối ở Châu Mỹ Latinh.

Các câu trả lời đúng là: Nghiên cứu văn hóa thị trường cụ thể và việc sử dụng công cụ năng suất ở Mỹ Latinh , Tùy chỉnh UX của ứng dụng và mở rộng các phương thức thanh toán có liên quan đến Mỹ Latinh và Nghiên cứu việc sử dụng thiết bị và kết nối ở Mỹ Latinh.

Giải thích: Trước khi khởi chạy ứng dụng, Jason nên nghiên cứu thị trường và phân tích cách sử dụng công cụ năng suất hiện có ở Mỹ Latinh. Market Finder của Google có thể giúp Jason phát triển danh sách ban đầu các thị trường tiềm năng phù hợp cho bất kỳ doanh nghiệp nhất định nào. Công cụ này cũng có thể giúp tạo chiến lược thị trường quốc tế dựa trên dữ liệu như mức sử dụng thiết bị di động, doanh thu ứng dụng và phương thức thanh toán. Sau đó, bước tiếp theo là thực hiện nghiên cứu thị trường để đánh giá cách thiết kế ứng dụng, giọng nói, trải nghiệm người dùng và phương thức thanh toán của bạn cộng hưởng với một thị trường nhất định.
Bước cuối cùng sẽ là nghiên cứu việc sử dụng thiết bị và kết nối ở Châu Mỹ Latinh. Điều chỉnh sự khác biệt về công nghệ theo thị trường. Hãy xem xét các thông số kỹ thuật phổ biến nhất trên hầu hết các thiết bị, chẳng hạn như bộ nhớ, kích thước màn hình và thời lượng pin. Nghiên cứu khả năng kết nối và tính khả dụng của Internet tốc độ cao trên thị trường.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095