Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tiện ích mở rộng hoạt động như thế nào trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tiện ích mở rộng hoạt động như thế nào trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh?

  • Nó bổ sung thêm thông tin, như vị trí hoặc số điện thoại
  • Nó mở rộng quảng cáo dưới màn hình đầu tiên
  • Nó thêm một lời chứng thực
  • Nó kéo dài chiều dài của vị trí đặt quảng cáo

Đáp án đúng là: Nó bổ sung thêm thông tin, như vị trí hoặc số điện thoại

Giải thích : Bằng cách thêm các phần thông tin bổ sung về doanh nghiệp vào quảng cáo của họ, họ mang lại cho khách hàng nhiều lý do hơn để nhấp vào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095