Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của bạn, Anna muốn tăng phạm vi tiếp cận và khả năng hiển thị quảng cáo của cô ấy. Bạn sẽ đề xuất chiến lược đặt giá thầu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của bạn, Anna muốn tăng phạm vi tiếp cận và khả năng hiển thị quảng cáo của cô ấy. Bạn sẽ đề xuất chiến lược đặt giá thầu nào?

  • Giá mỗi chuyển đổi (CPA / CO)
  • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
  • Giá mỗi lần xem (CPV)
  • Giá mỗi nhấp chuột (CPC)

Câu trả lời đúng là: Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)

Giải thích : Với giá thầu CPM có thể xem (vCPM), bạn chỉ trả tiền khi khách hàng tiềm năng có thể nhìn thấy quảng cáo của mình. Điều này có nghĩa là bạn đang đặt giá thầu trên giá trị thực tế của quảng cáo xuất hiện ở vị trí có thể xem được trên một vị trí nhất định. Một quảng cáo được tính là “có thể xem được” khi 50 phần trăm quảng cáo của bạn hiển thị trên màn hình trong một giây hoặc lâu hơn đối với quảng cáo hiển thị hình ảnh và hai giây trở lên đối với quảng cáo video.
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/google-ads/answer/3499086

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095