Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hình thức nhắm mục tiêu nào tốt nhất để nhà quảng cáo nhắm mục tiêu một tập hợp các trang web cụ thể mà họ đã chọn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hình thức nhắm mục tiêu nào tốt nhất để nhà quảng cáo nhắm mục tiêu một tập hợp các trang web cụ thể mà họ đã chọn?

  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh của từ khóa
  • Nhắm mục tiêu theo vị trí
  • Nhắm mục tiêu theo danh mục
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095