Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối với một nhà quảng cáo tập trung vào xây dựng thương hiệu, các chỉ số thành công chính là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối với một nhà quảng cáo tập trung vào xây dựng thương hiệu, các chỉ số thành công chính là gì?

  • Tỷ lệ chuyển đổi
  • Số lần nhấp và Số lần hiển thị
  • Giá mỗi chuyển đổi
  • Phạm vi tiếp cận và tần suất

Câu trả lời đúng là: Phạm vi tiếp cận và Tần suất

Giải thích: Đối với một nhà quảng cáo tập trung vào xây dựng thương hiệu, chỉ số thành công chính là Phạm vi tiếp cận và Tần suất.

 Nếu mục tiêu chính của bạn là nâng cao nhận thức và khả năng hiển thị về sản phẩm, dịch vụ hoặc mục tiêu của bạn, trước tiên bạn sẽ muốn xác định xem mục tiêu chính của mình là tăng lưu lượng truy cập vào trang web hay khuyến khích khách hàng tương tác với thương hiệu của bạn.

Khi bạn thiết lập các mục tiêu của chiến dịch xây dựng thương hiệu của mình, bạn có thể đo lường thành công bằng cách theo dõi số lần hiển thị, chuyển đổi và các thống kê khác.

Phạm vi tiếp cận và tần suất:  Phạm vi tiếp cận là số lượng khách truy cập đã xem một quảng cáo. Phạm vi tiếp cận tăng có nghĩa là quảng cáo được tiếp xúc với nhiều khách hàng tiềm năng hơn, điều này có thể dẫn đến tăng nhận thức. Tần suất là số lần trung bình một khách truy cập đã xem một quảng cáo trong một khoảng thời gian.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095