Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các nhà quảng cáo nên đợi bao lâu sau khi tạo một chiến dịch hiển thị mới trước khi phân tích hiệu suất của nó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các nhà quảng cáo nên đợi bao lâu sau khi tạo một chiến dịch hiển thị mới trước khi phân tích hiệu suất của nó?

  • 1 tháng
  • 2-3 ngày
  • 1 năm
  • 1-2 tuần

Đáp án đúng là: 1-2 tuần

Giải thích : Khi chiến dịch của bạn đang hoạt động, điều quan trọng là phải xem xét hiệu suất của nó một cách thường xuyên. Thông thường, bạn nên đợi 2-3 tuần sau khi tạo chiến dịch trước khi xem xét quá kỹ hiệu suất chiến dịch. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một bộ dữ liệu lớn hơn để làm việc, cho phép bạn đưa ra các quyết định đầy đủ thông tin hơn.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/partners/answer/2769587?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095