Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ngoài các trang web đối tác, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình ở đâu trên Mạng hiển thị của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ngoài các trang web đối tác, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình ở đâu trên Mạng hiển thị của Google?

  • google.com
  • youtube.com
  • Các trang web trên điện thoại di động là một phần của Mạng hiển thị của Google
  • Bất kỳ trang web dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động nào

Câu trả lời đúng là: youtube.comCác trang web trên điện thoại di động là một phần của Mạng hiển thị của Google

Giải thích: Mạng hiển thị là một tập hợp các trang web — bao gồm các trang web cụ thể của Google như Google Finance, Gmail, Blogger và Youtube — hiển thị quảng cáo AdWords. Mạng này cũng bao gồm các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/1704373

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095