Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn vừa mở cửa hàng bánh mới ở Paris và muốn có nhiều khách hàng hơn trong cửa hàng của bạn. Bạn cần chọn chiến lược giá thầu nào

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn vừa mở cửa hàng bánh mới ở Paris và muốn có nhiều khách hàng hơn trong cửa hàng của bạn. Bạn cần chọn chiến lược giá thầu nào

  • Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)
  • Giá mỗi lần xem (CPV)
  • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
  • Chi phí mỗi lần thực hiện (CPE)

Câu trả lời đúng là: Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)

Giải thích : Nếu bạn chỉ muốn trả tiền cho những lần hiển thị quảng cáo được đo là có thể xem được, bạn có thể trả cho giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (CPM có thể xem). Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM): Đây là chiến lược đặt giá thầu thủ công mà bạn có thể sử dụng nếu quảng cáo của bạn được thiết kế để tăng nhận thức, nhưng không nhất thiết phải tạo ra nhấp chuột hoặc lưu lượng truy cập. Nó cho phép bạn đặt số tiền cao nhất bạn muốn trả cho mỗi 1.000 lần hiển thị quảng cáo có thể xem trên Mạng hiển thị của Google.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/2472725

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095