Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thuộc tính sản phẩm nào trong quảng cáo Chiến dịch mua sắm đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp đến người mua sắm thông tin cần thiết nhất chỉ trong một cái nhìn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thuộc tính sản phẩm nào trong quảng cáo Chiến dịch mua sắm đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp đến người mua sắm thông tin cần thiết nhất chỉ trong một cái nhìn?

  • Tên thương hiệu, giá sản phẩm và cảnh quay video
  • Hình ảnh sản phẩm, mức chứng khoán và video
  • Tên thương hiệu, video sản phẩm và so sánh giá cả
  • Hình ảnh sản phẩm, giá cả và tên cửa hàng

Câu trả lời đúng là: Hình ảnh sản phẩm, giá cả và tên cửa hàng

Quảng cáo mua sắm cung cấp cho người mua sắm tất cả thông tin họ cần trong nháy mắt: hình ảnh, giá cả, tên sản phẩm và tên cửa hàng. Chúng rất dễ hiểu. Giá cả, Hình ảnh sản phẩm và tên cửa hàng là những thuộc tính quan trọng Quảng cáo chiến dịch mua sắm cung cấp cho người mua sắm thông tin có ý nghĩa nhất cần thiết, tất cả chỉ trong nháy mắt.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095