Rule #1: Life is supposed to be fun!

BetsysBookBar là một cửa hàng sách và quán cà phê đã có một vị trí truyền thống trong nhiều năm. Họ đang tìm cách chuyển sang tiếp thị trực tuyến và muốn tối ưu hóa trải nghiệm của họ với quảng cáo Google. BetsysBookBar có thể sử dụng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất theo hai cách nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

BetsysBookBar là một cửa hàng sách và quán cà phê đã có một vị trí truyền thống trong nhiều năm. Họ đang tìm cách chuyển sang tiếp thị trực tuyến và muốn tối ưu hóa trải nghiệm của họ với quảng cáo Google.
BetsysBookBar có thể sử dụng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất theo hai cách nào sau đây? (Chọn hai phương án)

  • Sử dụng trang chủ cửa hàng địa phương được lưu trữ trên Bing.
  • Chọn một quảng cáo trực tuyến từ một doanh nghiệp tương tự và tạo lại quảng cáo đó.
  • Tải lên danh sách sản phẩm từ bảng tính Excel.
  • Sử dụng trang chủ cửa hàng địa phương do Google lưu trữ.
  • Tạo trang chủ cửa hàng địa phương do người bán lưu trữ tùy chỉnh.

Câu trả lời đúng là: Sử dụng trang chủ cửa hàng địa phương do Google lưu trữ. và Tạo trang chủ cửa hàng địa phương do người bán lưu trữ tùy chỉnh.

.

.

.

BetsysBookBar là một hiệu sách và quán cà phê có cửa hàng thực đã hoạt động nhiều năm. Họ đang tìm cách chuyển sang tiếp thị trực tuyến và muốn tối ưu hóa hoạt động này bằng quảng cáo của Google. BetsysBookBar có thể sử dụng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất theo hai cách nào sau đây?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095