Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để sử dụng dữ liệu của Google trên tất cả các nền tảng để tăng hiệu suất và lợi nhuận cho công ty bán lẻ của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để sử dụng dữ liệu của Google trên tất cả các nền tảng để tăng hiệu suất và lợi nhuận cho công ty bán lẻ của bạn?

  • Xác định các khu vực địa lý có lợi cho các cửa hàng mới.
  • Tạo quảng cáo video sâu sắc và phổ biến.
  • Xây dựng danh sách e-mail để tiếp thị cho khách hàng mới.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng ở bất cứ đâu họ có thể đang tìm kiếm.

Câu trả lời đúng là: Cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng ở bất cứ đâu họ có thể đang tìm kiếm.

Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng trên các kênh, từ đề xuất sản phẩm đến trang chủ động và hơn thế nữa. Đây là một cách để sử dụng dữ liệu của Google trên tất cả các nền tảng, để tăng hiệu suất và lợi nhuận của công ty bán lẻ của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095