Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn hãy chọn hai tính năng có sẵn bổ sung cho quảng cáo Chiến dịch mua sắm mà có thể đem đến lợi ích cho nhà tiếp thị và làm tăng doanh số. (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn hãy chọn hai tính năng có sẵn bổ sung cho quảng cáo Chiến dịch mua sắm mà có thể đem đến lợi ích cho nhà tiếp thị và làm tăng doanh số. (Hãy chọn hai đáp án).

  • Hướng dẫn kích cỡ quần áo
  • Phản hồi bằng tin nhắn tự động của người bán
  • Trò chuyện trực tiếp với người bán
  • Đánh giá của khách hàng Google
  • Khuyến mãi người bán

Câu trả lời đúng là: Đánh giá của khách hàng Google khuyến mại của Người bán

Hai tính năng đánh giá của khách hàng của Google và khuyến mại của Người bán , có sẵn dưới dạng bổ sung cho quảng cáo Chiến dịch mua sắm, có thể mang lại lợi ích cho các nhà tiếp thị và thúc đẩy doanh số bán hàng.

.

.

.

Hai tính năng nào, có sẵn dưới dạng bổ sung cho quảng cáo Chiến dịch mua sắm, có thể mang lại lợi ích cho các nhà tiếp thị và thúc đẩy doanh số bán hàng (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095