Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thuộc tính nào sau đây là tùy chọn khi thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Google Merchant Center?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thuộc tính nào sau đây là tùy chọn khi thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Google Merchant Center?

 • Giá
 • image_link
 • tình trạng sẵn có
 • Loại_sản phẩm
 • Câu trả lời đúng là: Product_type

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095