Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của bạn đang làm việc với một đại lý để thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Google Merchant Center, nhưng đại lý này không chắc chắn nên đưa thuộc tính nào vào. Thuộc tính nào là tùy chọn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của bạn đang làm việc với một đại lý để thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Google Merchant Center, nhưng đại lý này không chắc chắn nên đưa thuộc tính nào vào. Thuộc tính nào là tùy chọn?

 • image_link
 • tình trạng sẵn có
 • giá
 • loại_sản phẩm
 • Câu trả lời đúng là: Product_type

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095