Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây đúng với các thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây đúng với các thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm?

 • Thuộc tính chỉ là các chữ số mô tả sản phẩm.
 • Thuộc tính là từ khóa mô tả sản phẩm.
 • Thuộc tính chỉ có văn bản mô tả sản phẩm.
 • Thuộc tính là các điểm dữ liệu mô tả sản phẩm.
 • Đáp án đúng là: Thuộc tính là các điểm dữ liệu mô tả một sản phẩm.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095